מחלקת בקרת איכות ותקנים

לחברת טרומתבור מחלקת בקרה ואיכות עצמאית שבאחריותה ניהול ובקרת האיכות למוצרים, הן בתהליך הייצור והן בטרם יציאתם להרכבה. 
במחלקה, מבקר איכות וכן מעבדה לבדיקת טיב הבטון ומעקב אחרי התפתחותו והתחזקותו של הבטון בתהליך הייצור ולאחריו.
באחריות מבקר האיכות והבקרה לבדוק את התאמת הכנת האלמנטים לתכניות הייצור בכל שלב, גיאומטריה של האלמנט, פרטי העיגון לאבן החיפוי, פרטי האביזרים השונים, פרטי ההרמה.
כמוכן, מתבצעת בדיקה של האלמנטים בשלב האחסון בטרם ההעמסה על המובילים.
טרומתבור נושאת תו תקן בינלאומי:  9001:2008 ISO  ומאושרת על-ידי מכון התקנים הישראלי כמפעל לייצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום בהתאם לתקן ישראלי 1923 חלק 2.

ISO מכון התקנים הישראלי - עברית
ISO מכון התקנים הישראלי- אנגלית
תקנים תי 1923 חלק 2
 
טרומתבור בע”מ מוצרי בטון טרום אזור תעשיה אלון תבור ת.ד. 2467, עפולה 18123, טל: 04-6526302, ​פקס: 04-6400262
בניית אתרים - מועלם גלית