מחלקת שינוע והרכבה

בבעלות חברת טרומתבור מובילים ייעודיים וגוררים לציוד כבד להובלת הפריקסטים והובלות הקורות והעמודים הטרומיים. כמוכן, בבעלות החברה מוביל בעל מנוף עצמי בעל כשר הרמה של 110 טון. הובלת האלמנטים הטרומיים לאתרים מתבצעת באמצעות צי המובילים של החברה ובחלק מהפרויקטים מתבצעות ההרכבות של האלמנטים באמצעות המנוף וצוות ההרכבה של טרומתבור.
ההרכבה מתבצעת על ידי צוות מרכיבים של החברה וקבלני משנה מנוסים המלווים ועובדים עם החברה באופן קבוע, זה שנים רבות.
ההרכבה כוללת בהתאם לסיכום מוקדם עם המזמין פרט לעבודות ההרכבה, עבודות ריתוך,עבדות דיוס ואיטום. 
טרומתבור בע”מ מוצרי בטון טרום אזור תעשיה אלון תבור ת.ד. 2467, עפולה 18123, טל: 04-6526302, ​פקס: 04-6400262
בניית אתרים - מועלם גלית